ไม่ว่าประเทศใดต่างก็ภูมิใจกับดนตรีประจำชาติของตนทั้งนั้น : ประชิต ขำประเสริฐ

ชื่อเรื่อง วัน
เกร็ดความรู้เรื่อง วงปี่พาทย์ไทย โดย ครูมนตรี ตราโมท (จากหนังสืองานฌาปนกิจ ครูชั 2013-02-10 14:00:47
นายชั้น ดุริยประณีต (จากหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ นายชั้น ดุริยประณีต) 2013-02-04 22:00:30
โน้ตเพลง แสนคำนึง เถา 2012-11-22 23:38:59
เพลงไทยเนื้อเต็ม ตอนที่ ๖ ค้างคาวกินกล้วย 2012-08-19 16:34:54
เพลงไทยเนื้อเต็ม ตอนที่ ๕ ลาวดวงเดือน 2012-08-15 00:10:14
เพลงไทยเนื้อเต็ม ตอนที่ ๔ ลาวล่องน่าน 2012-08-13 21:27:12
เพลงไทยเนื้อเต็ม ตอนที่ ๓ ธรณีกันแสง 2012-08-12 00:26:50
คนร้องเพลงเถา ดนตรีไทย เหยียด “ร้องเนื้อเต็ม” แบบดั้งเดิม 2012-08-11 22:32:38
เพลงไทยเนื้อเต็ม ตอนที่ ๒ ลาวเสี่ยงเทียน 2011-09-18 21:37:23
เพลงไทยเนื้อเต็ม ตอนที่ ๑ ที่มา 2011-09-17 23:23:42